Param Poojya Dr. Babasaheb Ambedkar Smarak Samiti's

Dr. Ambedkar College

Deeksha Bhoomi, Nagpur

RE-ACCREDITED WITH 'A' GRADE BY NAAC
RECOGNIZED AS COLLEGE WITH POTENTIAL FOR EXCELLENCE BY UGC

: 0712-2955785, : info@dacn.in

Art Department Extra Activities

  Extempore Speech Date 29/9/2016

Winners
B.A. I
1)RatanBalpande(1st)
2) SambodhiniRamteke(2nd)
3) ManishaMotghare(3rd)

B.A. II
1)VivekDurge(1st)
2)ShubhamBorkar(2nd)
3) Pratik Mhaiskar(3rd)
Consolation:
1) DevanandSonekar(1st)
2)RakeshGolait(2nd)
A. Extempore:
1) Swapnil Saudagar - B.A. I
2) Shubham Kokade - B.A. I
3) Manisha Motghare - B.A. I
4) Kalyani Choudhari - B.A. I
5) Sambodhini Ramteke - B.A. I
6) Arjan Sahare - B.A. I
7) Aditi Kumbhalkar - B.A. I
8) Ratan Balpande - B.A. I
9) Maleshkumar Arkara - B.A. I
10) Aarti Chakor - B.A. I
11) Rakesh Golait - B.A. I
12) Deepak Yeole - B.A. I
13) Vivek Durge - B.A. II
14) Devanand Sonekar - B.A. II
15) Shubham Borkar - B.A. II
16) Pratik Mhaiskar - B.A. II
 Elocution Competition Date 3/10/2016

Topic:
1)Dahashatwad
2)Farmers’ Suicide
3)MarathaArakshan


Winners: B.A. I
1) DipakYeole(1st)
2)MaheshkumarArkara(2nd)
3) RatanBalpande/GauravMeshram(3rd)
B.A. II
1) DattaShende(1st)
2)Bharat Moon/JagdishDoye(2nd)
3) PoonamAmbare(3rd)
Participants:
1) Arjan Sahare - B.A. I
2) Kunal Patil - B.A. I
3) Maheshkumar Arkara - B.A. I
4) Rakhi Biyala - B.A. I
5) Ratan Balpande - B.A. I
6) Pratiksha Gajbhiye - B.A. I
7) Priyatama Patil - B.A. I
8) Pragati Bawankar - B.A. I
9) Gaurav Meshram - B.A. I
10) Deepak Yeole - B.A. I
11) Aditi Kumbhalkar - B.A. I
12) Amit Masram - B.A. I
13) Poonam Ambare - B.A. II
14) Bharat Moon - B.A. II
15) Devanand Sonekar - B.A. II
16) Jagdish Doye - B.A. II
17) Datta Shende - B.A. II
18) Yogesh Bagde - B.A. II
19) Pratik Mhaiskar - B.A. II
20) Vivek Durge - B.A. II
21) Rakesh Golait - B.A. II
  Essay writing competition Date 20/10/2016

Topic:
1)Dr.BabashebYanchiDhhammakranti
2)MahatmaFuleYanchaLokjagar: SamajVaSanskrutiWinners:
B.A. I
1) Shuddhadhan Deshbhratar (1st)
2) Maleshkumar Arkara(1st)
3) Priya Ramtake(2nd)
4) Priyatama Patil(2nd)
5) Roshan M. Walke(3rd)
6)Aditya D. Kuchalwar(3rd)
Participants:
1) Pankaj K. Chavan
2) Girish R. Hadke
3) Rakesh Somkuwar
4) Manish Souarpal Muneshwar
5) Manish Keshor Wankhede
6) Dipak Bhaskar Yeole
7) Nayan Nitesh Kale
8) Lokesh T Meshram
10) Manali Ravindra Ghodeswar
11) Anjali Bahadure
12) Priyatama Arunj Patil
13) Karishma D. Kasare
14) Payal P . Somkumar
15) Rima C . Kawale
16) Kalyni A Mohurle
17) Priyanka N. Rangari
18) Sonali C. Kamble
19) Harshalata R. Bagde
20) Amrpali D. Rangari
21) Karishma P. Sonpiple
22) Pallavi H. Gajbhiye
23) Anjali G. Warthi
24) Swapnil A. Saudagar
25) Arjun g. Sahare
26) Ratan O. Balpande
27) Maleshkumar J. Arkara
28) Pradnya Y. Mothgare
29) Prabodhini R. Ramteke
30) Sonali P. Umak
31) Skshama R. Narnaware
32) Anjali R shambharkar
33) Pallavi D. Meshram
34) Rita S Gopale
35) Pooja K shahu
36) Chetna Kurwade
37) Yasmeen. A. Beg
38) Yogesh A R. Suryawanshi
39) Nikhil L Bhowate
40) Swapnil D. Gajbhiye
41) Nikitesh D. Kurekar
42) Suraj S. NImgade
43) shubham M. Mandpe
44) Vaibhav S. Rathod
45) Shuddhodhan Deshbhratar
46) Shubham Y. Gutkine
47) Ravi M. Kale
48) Vikrant P. Chaware
49) Yamraj D Pendor
50) Roshan D. Dahake
51) Sudhir S. Somkuwar
52) Manish S. Shahu
53) Sanu S. Shau
54) Mukesh . Nagose
55) Mohit D. Khobragade
56) Rahul S. Shrirame
57) Ekta L. Lokhande
58) Sanjana K. Ayyer
59) Priyanka N. Jatab
60) Ravina P. Chankapure
61) Heena f. Pathan
62) Neha A Shaikh
63) Rupali A. Gawli
64) Aruna D. Ranait
65) Aarti R. Chokar
66) Payal D. Nandeshwar
67) Shweta R. Wankhede
68) Ranjana H. Fulbel
69) Aditi D. Kumbhalwar
70) Ashish Kovachi
71) Rakesh Gujar
72) Vrushant Bhagat
73) Prashil Khobragade
74) Kunal Vyavahare
75) Nikhil Ambare
76) Swyamdip Meshram
77) Ravindra Bhukte
78) Abhishek Khobragade
79) Akash Madavi
80) Abhishek Nagrare
81) Shubham Ulhorpade
82) Rohit Umale
83) Roshan Walke
84) Priya Bahadure
85) Pankaj K. Chavan
86) Girish R. Hajare
87) Manish Keshar wader
88) Dipak Bhaskar Yale
89) Nayan Nitesh kale
90) lokesh T Meshram.